Telefony alarmowe

S.O.S - tel. 112
Policja - tel. 997
Pogotowie - tel. 999
Straż Pożarna - tel. 998
Straż Miejska - tel. 986
Gazownia - tel. 992

segr smieci

 

Licznik wejść

Dzisiaj:60
W tygodniu:750
W miesiącu:2409
Ogólnie:122360

nowe-wc582ac59bciwe-logo-no-tlo-pol-na-pol1

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRĄDNIK BIAŁY WSCHÓD W KRAKOWIE, UL. GRAŻYNY 3

O G Ł A S Z A

PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA:

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU SPÓŁDZIELNI NA ROK 2018

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie SM Prądnik Biały Wschód w Krakowie, ul. Grażyny 3, pokój nr 6b, w godz. pracy kasy (cena specyfikacji wynosi 50,00 zł brutto)

Termin i miejsce składania ofert - do 30.10.2017r. godz. 13.00 w sekretariacie Spółdzielni.

Decyduje data złożenia ofert w siedziebie Spółdzielni.

Jawne otwarcie ofert - 31.10.2017r. od godz. 10.00 w świetlicy Spółdzielni, ul. Grażyny 3.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.