Telefony alarmowe

S.O.S - tel. 112
Policja - tel. 997
Pogotowie - tel. 999
Straż Pożarna - tel. 998
Straż Miejska - tel. 986
Gazownia - tel. 992

segr smieci

 

Licznik wejść

Dzisiaj:6
W tygodniu:472
W miesiącu:2423
Ogólnie:152258

nowe-wc582ac59bciwe-logo-no-tlo-pol-na-pol1

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

"PRĄDNIK BIAŁY WSCHÓD"

W KRAKOWIE UL. GRAŻYNY 3

w y d z i e r ż a w i

teren wzdłuż ulicy Mackiewicza (w sąsiedztwie pawilonu Simply - obecnie parking) o powierzchni 2181m2 i wymiarach ok. 20 x 190,1 (m) wyposażony w przyłącz elektryczny.

Termin i miejsce składania ofert: do 08.08.2018r. godz. 1400 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Grażyny 3.

Informacje dodatkowe:

 1. Teren utwardzony z wjazdem od strony pawilonu Simply.
 2. Obecne ogrodzenie, garaże blaszaki i portiernia stanowią własność dotychczasowego dzierżawcy i będą na 30.07.2018r. zlikwidowane.
 3. Oferta powinna zawierać propozycję ceny dzierżawy, rodzaj planowanej działalności na w/w placu i przewidywany czas dzierżawy oraz dane kontaktowe.
 4. Dzierżawca poza ceną dzierżawy w/w terenu będzie zobowiązany do pokrywania podatku od nieruchomości oraz wieczystego użytkowania.
 5. Przed wyborem oferty Zarząd Spółdzielni przeprowadzi romowy z wybranymi oferentami.

odpowiedzi na dodatkowe pytania udzielamy pod nr tel. 506 211 514

dzierzawa mackiewicza 8

dzierzawa mackiewicza 7

dzierzawa mackiewicza 6

dzierzawa mackiewicza 5

dzierzawa mackiewicza 4

dzierzawa mackiewicza 3

dzierzawa mackiewicza 2

dzierzawa mackiewicza


SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

"PRĄDNIK BIAŁY WSCHÓD"

W KRAKOWIE UL. GRAŻYNY 3

o g ł a s z a

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

 1. Roboty brukarskie (remont chodnika wzdłuż drogi dojazdowej do budynków Mackiewicza 18 i 20 oraz remont chodnika w oklicach chodnika kl. III Siewna 23)

FORMULARZ OFERTOWY pdf2


SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

"PRĄDNIK BIAŁY WSCHÓD"

W KRAKOWIE UL. GRAŻYNY 3

o g ł a s z a

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA

 1. Wykonanie nakładki asfaltobetonowej ok. 3 350m².
 2. Wykonanie w latach 2018 - 2021 9 zamknięć wjazdów poprzez szlabany.
 3. Wykonanie nawiewników powietrza w mieszkaniach -  w zasobach Spółdzielni - na podstawie zleceń (2018r. ok 400 szt.)

WADIUM: ad. 1 - 20 000,00 zł, ad. 2 - 2 000,00 zł, ad.3 - 2 000,00 zł

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie SM Prądnik Biały Wschód w Krakowie, ul. Grażyny 3 pokój nr 6b w godz. pracy kasy (cena specyfikacji wynosi 20,00 zł brutto)

Termin i miejsce składania ofert: do 25.07.2018r. do godz. 1200 w sekretariacie Spółdzielni.

Jawne otwarcie ofert 25.07.2018r. od godz. 1230 w świetlicy Spółdzielni ul. Grażyny 3.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

 


 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

"PRĄDNIK BIAŁY WSCHÓD"

W KRAKOWIE UL. GRAŻYNY 3

o g ł a s z a

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA

wyłonienie nabywcy

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 48,14 m2 (2 pokoje, kuchnia, łazienka, WC i przedpokój , XI piętro) przy ulicy PACHOŃSKIEGO  18/110A

 1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Grażyny 3 w dniu 18.07.2018 roku (środa) o godz. 1300.
 2. Cena wywoławcza 4 700,00 zł/m2.
 3. Krok postąpienia wynosi 50,00 zł/m2.
 4. Wadium w wysokości 20 000,00 zł należy wpłacić na konto Spółdzielni Bank PKO SA nr rachunku 33 1240 4722 1111 0000 4854 1958 najpóźniej w przeddzień przetargu do godz. 1200.
 5. Z Regulaminem przetargu można zapoznać się w Spółdzielni.
 6. Lokal można oglądać w dniu 11.07.2018r. w godz. 1200-1500.
 7. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.