Telefony alarmowe

S.O.S - tel. 112
Policja - tel. 997
Pogotowie - tel. 999
Straż Pożarna - tel. 998
Straż Miejska - tel. 986
Gazownia - tel. 992

segr smieci

Licznik wejść

Dzisiaj:171
W tygodniu:651
W miesiącu:4710
Ogólnie:517430

nowe-wc582ac59bciwe-logo-no-tlo-pol-na-pol1

 

KLAUZULA INFORMACYJNA (statutowo-ustawowa) dot. przetwarzania danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Prądnik Biały Wschód

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, które weszło w życie z dniem 25 maja 2018 roku informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Prądnik Biały Wschód z siedziba przy ulicy Grażyny 3, 31-217 Kraków, telefon 12 415-48-83,  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • Cele przetwarzania danych:

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litera c i f RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, realizacji zadań ustawowych i statutowych oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią.

  • Podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności na podstawie:

- ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze,

- ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych,

- ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali,

- ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 

   zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

- Kodeksu postępowania cywilnego,

- Kodeksu cywilnego,

- Statutu Spółdzielni

  • Odbiorcy danych.

Dane osobowe mogą być udostępnione tylko podmiotom, z którymi Spółdzielnia zawiera umowy w celu zabezpieczenia właściwego funkcjonowania i kontaktu z członkami, właścicielami i użytkownikami lokali, prawidłowej realizacji usług określonych w Statucie i regulaminach oraz instytucjom upoważnionym z mocy prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  • Okres przechowywania danych.

Dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem członkostwa, z faktem posiadania tytułu prawnego do lokalu pozostającego w zasobach Spółdzielni lub użytkowania takiego lokalu.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej.

  • Prawa przysługujące osobie, której dane osobowe są przetwarzane.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania danych nieprawidłowych, uzupełnienia danych niekompletnych, prawo do ograniczenia przetwarzania. Prawo do usunięcia danych przysługuje Państwu po upływie okresu przedawnienia roszczeń związanych z korzystania z lokalu. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  • Obowiązek podania danych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne w celu spełnienia obowiązków i realizacji uprawnień wynikających ze stosunku członkostwa w Spółdzielni lub faktu posiadania tytułu prawnego do lokalu pozostającego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Prądnik Biały Wschód lub użytkowania takiego lokalu.

Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji przez Administratora zadań ustawowych i statutowych.

  • Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa danych osobowych zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

  • Dodatkowe informacje.

Użytkownicy szlabanów korzystają z nich przy pomocy urządzeń – pilotów lub przy użyciu wskazanych numerów telefonów komórkowych na podstawie pisemnego wniosku.

Dane te są przetwarzane za zgodą wnioskodawcy i wszelkie informacje związane z realizacją tego zadania będą przetwarzane przez okres użytkowania szlabanu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zapisywanie ciasteczek. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie ciasteczek, prosimy o wyłączenie ciasteczek w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.